آشنایی با استان هرمزگان

آشنایی با استان هرمزگان

اولین مطلب از مجموعه مطالب ایران شناسی مجله آبی، را به آشنایی با استان هرمزگان اختصاص دادیم.

آشنایی اجمالی با استان هرمزگان

استان هرمزگان با مساحتی حدود 68 هزار و چهارصد و هفتاد و شش کیلومتر مربع جنوبی ترین استان ایران است و در مرکز این استان کلان شهر بندرعباس قرار دارد. براساس سرشماری جمعیت این استان در سال 1395، یک میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار چهارصد پانزده نفر بود.

هرمزگان با استانهای بوشهر، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان همسایه است و از سیزده شهرستان تشکیل شده است.

آشنایی با استان هرمزگان و تقسیمات کشوری این استان

برای آشنایی با استان هرمزگان ، در زیر شهرستان های سیزده گانه استان هرمزگان را به ترتیب حروف الفبا آورده ایم و بخش ها و شهرهای هر شهرستان را مشخص کرده ایم که با کلیک بر روی تب مربوط به هر شهرستان می توانید به اطلاعات آن دست پیدا کنید.

شهرستان ابوموسی

تقسیمات کشوری شهرستان ابوموسی

شهرستان ابوموسی از دو بخش مرکزی و بخش تنب تشکیل شده است. جمعیت این شهرستان در سرشماری سال 1395 ، هفت هزار و 402 نفر بوده است.

این شهرستان در سال 1361 و با جدا شدن از شهرستان بندرلنگه تأسیس شده و هفتاد کیلومتر مربع وسعت دارد.

  • بخش مرکزی: بخش مرکزی از یک شهر و یک دهستان تشکیل شده است. ( جمعیت بر اساس سرشماری سال 1395 :  6254 نفر )
   • شهر ابوموسی دارای 4213 نفر جمعیت در سرشماری 1395 بوده و کل جزیره ابوموسی را شامل می شود.
   • دهستان سیری: در مرکز دهستان سیری، جزیره سیری قرار دارد و جمعیت این دهستان بر اساس سرشماری ذکر شده، 1148 بوده است.
  • بخش تنب: بخش تنب شامل جزایر تنب بزرگ و کوچک است و جزیره تنب بزرگ ، مرکز این بخش را تشکیل می دهد. جمعیت این بخش 1148 نفر در سرشماری 1395 ذکر شده است.

شهرستان بستک

تقسیمات کشوری شهرستان بستک

شهرستان بستک شامل ۳ بخش، ۷ دهستان و ۵ شهر است. این شهرستان با وسعتی در حدود 5593 کیلومتر مربع، جمعیتی حدود هشتاد هزار نفر را در خود جای داده است.

تقسیمات کشوری شهرستان بستک به این شرح است:

  • بخش مرکزی به مرکزیت شهر بستک و دارای دو شهر بستک و کوهیج و سه دهستان:
   • دهستان گوده به مرکزیت دهنگ و با جمعیتی حدود 9600 نفر
   • دهستان فتویه به مرکزیت فتویه با جمعیتی حدود 8900 نفر
   • دهستان دهِ تِل به مرکزیت روستای دهِ تل (دهتل) با جمعیتی حدود 8100 نفر
  • بخش جناح به مرکزیت شهر جناح و دارای دو شهر جناح و هنگویه و دو دهستان:
   • دهستان فرامرزان به مرکزیت روستای کمشک با جمعیتی حدود 8400 نفر
   • دهستان جناح به مرکزیت شهر جناح با جمعیتی حدود 3900 نفر
  • بخش کوخرد هرنگ به مرکزیت شهر کوخرد هرنگ و دارای دو شهر کوخرد و هرنگ و دو دهستان:
   • دهستان هرنگ به مرکزیت شهر هرنگ با جمعیتی حدود 3900 نفر
   • دهستان کوخرد به مرکزیت شهر کوخرد و با جمعیتی حدود 3800 نفر

 

شهرستان بشاگرد

تقسیمات کشوری شهرستان بشاگرد

شهرستان بشاگرد که به گویش محلی بَشکَرد نیز خوانده می شود، در سال 1387 هجری شمسی و با جدا شدن از شهرستان جاسک تأسیس شد.

این شهرستان که بر اساس سرشماری سال 1395 دارای حدود 33 هزار نفر جمعیت بوده است، شامل ۳ بخش، ۶ دهستان و ۲ شهر شرح زیر است:

  • بخش مرکزی به مرکزیت شهر سردشت و دارای دو دهستان:
   • دهستان جکدان به مرکزیت روستای جکدان و دارای حدود 10 هزار نفر جمعیت.
   • دهستان سردشت به مرکزیت شهر سردشت و دارای حدود 1900 نفر جمعیت.
  • بخش گوهران به مرکزیت شهر گوهران و دارای دو دهستان:
   • دهستان گوهران به مرکزیت شهر گوهران و دارای حدود 7900 نفر جمعیت.
   • دهستان  درآبسر به مرکزیت روستای خمینی شهر و دارای حدود 5000 نفر جمعیت
  • بخش گافر و پارامون به مرکزیت روستای درنگ مدو و دارای دو دهستان:
   • دهستان پارامون به مرکزیت روستای درنگ مدو و دارای حدود 4500 نفر جمعیت
   • دهستان گافر به مرکزیت روستای سیت و دارای حدود 2800 نفر جمعیت

شهرستان بندرعباس

تقسیمات کشوری شهرستان بندرعباس

شهرستان بندرعباس با جمعیتی در حدود 686 هزار نفر دارای ۶ بخش، ۱۳ دهستان و ۶ شهر است.

  • بخش مرکزی به مرکزیت شهر بندرعباس و دارای 5 دهستان:
   • دهستان ایسین به مرکزیت روستای محله نو و دارای جمعیتی در حدود 27 هزار و دویست نفر
   • دهستان تازیان به مرکزیت روستای تازیان پایین و دارای جمعیتی در حدود 21 هزار نفر
   • دهستان گچین به مرکزیت روستای گچین بالا و دارای جمعیتی در حدود 19 هزار نفر
   • دهستان سیاهو به مرکزیت روستای سیاهو و دارای جمعیتی در حدود 9 هزار نفر
   • دهستان سرخون به مرکزیت روستای سرخون و با جمعیتی در حدود 7500 نفر
   • شهر بندرعباس با جمعیتی در حدود 526 هزار و ششصد نفر
   • شهر تازیان پایین با جمیتی در حدود 4300 نفر
  • بخش شمیل به مرکزیت روستای شمیل و دارای دو دهستان:
   • دهستان شمیل به مرکزیت روستای شمیل و دارای جمعیتی در حدود 10 هزار و 200 نفر
   • دهستان حسن لنگی به مرکزیت روستای حسن لنگی و با جمعیتی حدود 7700 نفر
  • بخش فین به مرکزیت روستای فین و دارای دو دهستان:
   • دهستان فین به مرکزیت شهر فین و دارای جمعیتی در حدود 10 هزار و 400 نفر
   • دهستان گهره به مرکزیت روستای قطب آباد و با جمعیتی در حدود 2 هزار نفر
  • بخش قلعه قاضی به مرکزیت شهر قلعه قاضی و دارای دو دهستان:
   • دهستان قلعه قاضی به مرکزیت شهر قلعه قاضی و با جمعیتی در حدود 5500 نفر
   • دهستان دهنو به مرکزیت روستای دهنو و با جمعیتی در حدود 5200 نفر
  • بخش تخت به مرکزیت شهر تخت و دارای دو دهستان:
   • دهستان جلابی به مرکزیت روستای جلابی و با جمعیتی در حدود 7700 نفر
   • دهستان تخت به مرکزیت شهر تخت و با جمعیتی در حدود 5700 نفر
  • بخش هرمز به مرکزیت شهر هرمز با جمعیتی در حدود 5900 نفر

شهرستان بندرلنگه

تقسیمات کشوری شهرستان بندرلنگه

شهرستان بندرلنگه با جمعیتی در حدود 159 هزار و چهارصد نفر و شامل ۴ بخش، ۸ دهستان و ۵ شهر است.

  • بخش مرکزی به مرکزیت شهر بندرلنگه و دارای دو دهستان:
   • دهستان مغویه به مرکزیت بندر مغویه و با جمعیتی در حدود 16 هزار و نهصد نفر
   • دهستان حومه به مرکزیت گزیر و با جمعیتی در حدود 12 هزار و هفتصد نفر
   • شهر بندرلنگه با جمعیتی در حدود 30 هزار و چهارصد نفر
   • شهر بندر کنگ با جمعیتی در حدود 19 هزار و دویست نفر
  • بخش کیش به مرکزیت شهر کیش و دارای دو دهستان:
   • دهستان لاوان به مرکزیت جزیره لاوان و با جمعیتی در حدود 1200 نفر
   • دهستان کیش
   • شهر کیش با جمعیتی در حدود 40 هزار نفر
  • بخش مهران به مرکزیت شهر لمزان و دارای دو دهستان:
   • دهستان مهران به مرکزیت روستای پُدُل و با جمعیتی در حدود 10 هزار و 300 نفر
   • دهستان دژگان به مرکزیت روستای دژگان و با جمعیتی در حدود 7 هزار و 300 نفر
   • شهر لمزان با جمعیتی در حدود 2700 نفر
  • بخش شیبکوه به مرکزیت شهر بندر چارک و دارای دو دهستان:
   • دهستان مقام به مرکزیت روستای بندر مقام و با جمعیتی در حدود 8800 نفر
   • دهستان چارک به مرکزیت شهر بندر چارک و با جمعیتی در حدود 5800 نفر

 

شهرستان پارسیان

تقسیمات کشوری شهرستان پارسیان

شهرستان پارسیان که در سال 1383 هجری شمسی و با جداشدن از شهرستان بندرلنگه تأسیس شد، شامل شامل ۲ بخش، ۴ دهستان و ۳ شهر است.

  • بخش مرکزی به مرکزیت شهر پارسیان و شامل دو دهستان :
   • دهستان مهرگان به مرکزیت روستای بهده و دارای حدود 9700 نفر جمعیت
   • دهستان بوچیر به مرکزیت روستای بوچیر و دارای حدود 5600 نفر جمعیت
  • بخش کوشکنار به مرکزیت شهر کوشکنار و شامل دو دهستان :
   • دهستان کوشکنار به مرکزیت شهر کوشکنار و دارای حدود 4800 نفر جمعیت
   • دهستان بهدشت به مرکزیت روستای زیارت و دارای حدود 4400 نفر جمعیت

شهرستان جاسک

تقسیمات کشوری شهرستان جاسک

شهرستان جاسک در سال 1366 و با جدا شدن از شهرستان بندرعباس تأسیس شد و با جمعیتی در حدود 59 هزار نفر و دارای ۲ بخش، ۵ دهستان و ۲ شهر است.

  • بخش مرکزی به مرکزیت بندرجاسک و شامل سه دهستان :
   • دهستان جاسک به مرکزیت روستای جاسک کهنه و دارای حدود 8400 نفر جمعیت
   • دهستان کنگان به مرکزیت روستای کنگان و دارای حدود 7400 نفر جمعیت
   • دهستان گابریک به مرکزیت روستای یکدار و دارای حدود 6600 نفر جمعیت
  • بخش لیردف به مرکزیت شهر لیردف و شامل دو دهستان :
   • دهستان پیوشک به مرکزیت روستای پیوشک و دارای حدود 10 هزار و 900 نفر جمعیت
   • دهستان سورک به مرکزیت روستای سدیچ و دارای حدود هفت هزار نفر جمعیت
   • شهر لیردف با حدود 1700 نفر جمعیت

تقسیمات کشوری شهرستان حاجی آباد

شهرستان حاجی آباد در شمال هرمزگان واقع شده و دارای حدود 65 هزار نفر جمعیت و شامل ۳ بخش، ۶ دهستان و ۳ شهر است.

  • بخش مرکزی به مرکزیت شهر حاجی آباد و دارای دو دهستان:
   • دهستان طارم به مرکزیت روستای طاشکوییه و دارای حدود 10 هزار و 100 نفر جمعیت.
   • دهستان درآگاه به مرکزیت روستای دهستان بالا و دارای حدود 6300 نفر جمعیت.
  • بخش فارغان به مرکزیت شهر فارغان و دارای دو دهستان:
   • دهستان آشکارا به مرکزیت روستای شمیل بالا و دارای حدود 8100نفر جمعیت.
   • دهستان  فارغان به مرکزیت شهر فارغان و دارای حدود 2400 نفر جمعیت
   • شهر فارغان با حدود 1800 نفر جمعیت
  • بخش احمدی به مرکزیت شهر سرگز و دارای دو دهستان:
   • دهستان کوهشاه به مرکزیت روستای پور و دارای حدود 6100 نفر جمعیت
   • دهستان احمدی به مرکزیت شهر سرگز و دارای حدود 3100 نفر جمعیت
   • شهر سرگز با حدود 1200 نفر جمعیت

شهرستان خمیر

تقسیمات کشوری شهرستان خمیر

شهرستان خمیر در غرب شهرستان بندرعباس واقع شده است و با جمعیتی در حدود 56 هزار نفر شامل ۲ بخش، ۴ دهستان و ۳ شهر است.

  • بخش مرکزی به مرکزیت شهر بندر خمیر و دارای دو دهستان:
   • دهستان کهورستان به مرکزیت روستای کهورستان و دارای حدود 15 هزار و نهصد نفر جمعیت.
   • دهستان خمیر  به مرکزیت روستای درگور و دارای حدود 4700 نفر جمعیت.
   • شهر بندر خمیر با جمعیتی در حدود 15 هزار و 300 نفر
   • شهر بندر پُل با حدود 5900 نفر جمعیت
  • بخش رویدر به مرکزیت شهر رویدر و دارای دو دهستان:
   • دهستان رودبار به مرکزیت روستای رودبار و دارای حدود 4 هزار نفر جمعیت.
   • دهستان  رویدر به مرکزیت شهر رویدر و دارای حدود 3700 نفر جمعیت
   • شهر رویدر با حدود 6600 نفر جمعیت

شهرستان رودان

تقسیمات کشوری شهرستان رودان

شهرستان روان با جدا شدن از شهرستان میناب تأسیس شد و با جمعیتی در حدود 125 هزار نفر شامل 4 بخش، 11 دهستان و 4 شهر است.

  • بخش مرکزی به مرکزیت شهر دهبارز(رودان) و دارای 4 دهستان:
   • دهستان آبنما به مرکزیت روستای خراجی و دارای جمعیتی در حدود 22 هزار و 300 نفر
   • دهستان برنطین به مرکزیت روستای برنطین و دارای جمعیتی در حدود 6600 نفر
   • دهستان فاریاب به مرکزیت روستای فاریاب و دارای جمعیتی در حدود 2900 نفر
   • دهستان رهدار به مرکزیت روستای رهدار و دارای جمعیتی در حدود 2300 نفر
   • شهر دهبارز(رودان) با جمعیتی در حدود 36 هزار و 100 نفر
  • بخش رودخانه به مرکزیت شهر زیارتعلی و دارای سه دهستان:
   • دهستان رودخانه‎بر به مرکزیت روستای فاریاب و دارای جمعیتی در حدود 8900 نفر
   • دهستان مسافرآباد به مرکزیت روستای نورآباد و با جمعیتی حدود 6700 نفر
   • دهستان رودخانه به مرکزیت شهر زیارتعلی و با جمعیتی حدود 3300 نفر
   • شهر زیارتعلی با حدود 2700 نفر جمعیت
  • بخش بیکاه به مرکزیت شهر بیکاه و دارای دو دهستان:
   • دهستان اسلام آباد به مرکزیت روستای اسلام آباد و دارای جمعیتی در حدود 5600 نفر
   • دهستان بیکاه به مرکزیت روستای کهنشوئیه و با جمعیتی در حدود 5100 نفر
   • شهر بیکاه با حدود 7200 نفر جمعیت
  • بخش جغین به مرکزیت شهر بالاشهر و دارای دو دهستان:
   • دهستان جغین شمالی به مرکزیت شهر بالاشهر و با جمعیتی در حدود 8100 نفر
   • دهستان جغین جنوبی به مرکزیت روستای پالور و با جمعیتی در حدود 5100 نفر
   • شهر بالاشهر با حدود 1300 نفر جمعیت

شهرستان سیریک

تقسیمات کشوری شهرستان سیریک

شهرستان سیریک در سال 1386 و با جدا شدن از شهرستان میناب تأسیس شد و با جمعیتی در حدود 46 هزار نفر دارای ۲ بخش، ۴ دهستان و ۳ شهر است.

  • بخش مرکزی به مرکزیت شهر سیریک و دارای دو دهستان:
   • دهستان بیابان به مرکزیت روستای گونمردی و دارای حدود 13 هزار و 600 نفر جمعیت.
   • دهستان سیریک به مرکزیت شهر سیریک و دارای حدود 8800 نفر جمعیت.
  • بخش بمانی به مرکزیت شهر بندر کوهستک و دارای دو دهستان:
   • دهستان بمانی به مرکزیت شهر بندر کوهستک و دارای حدود 5600 نفر جمعیت.
   • دهستان  شاهمردی به مرکزیت روستای شهیدمردان و دارای حدود 5500 نفر جمعیت

شهرستان قشم

تقسیمات کشوری شهرستان قشم

شهرستان قشم با جدا شدن از شهرستان بندرعباس تأسیس شد و با جمعیتی در حدود 143 هزار نفر دارای 3 بخش، 7 دهستان و 6 شهر است.

  • بخش مرکزی به مرکزیت شهر قشم و دارای سه دهستان:
   • دهستان حومه به مرکزیت شهر درگهان و دارای حدود 26 هزار و 800 نفر جمعیت.
   • دهستان رمکان به مرکزیت روستای توریان و دارای حدود 13800 نفر جمعیت.
   • دهستان لارک به مرکزیت روستای لارک شهری و دارای حدود 400 نفر جمعیت
   • شهر قشم با حدود 40700 نفر جمعیت
   • شهر درگهان با حدود 14500 نفر جمعیت
   • شهر بندر لافت با حدود 4700 نفر جمعیت
   • شهر رمکان با حدود 4500 نفر جمعیت
  • بخش حرا به مرکزیت شهر طبل و دارای دو دهستان:
   • دهستان دولاب به مرکزیت روستای دولاب و دارای حدود 10600 نفر جمعیت.
   • دهستان  صلخ به مرکزیت شهر طبل  و دارای حدود 9800 نفر جمعیت
  • بخش شهاب به مرکزیت شهر سوزا و دارای دو دهستان:
   • دهستان سوزا به مرکزیت شهر سوزا و دارای حدود 7 هزار نفر جمعیت.
   • دهستان هنگام به مرکزیت روستای هنگام جدید و دارای حدود 500 نفر جمعیت.

 

شهرستان میناب

تقسیمات کشوری شهرستان میناب

شهرستان میناب در سال 1333 هجری شمسی تأسیس شد و با حدود 259 هزار نفر جمعیت شامل 4 بخش 11 دهستان و 7 شهر است.

  • بخش مرکزی به مرکزیت شهر میناب و دارای 4 دهستان:
   • دهستان حومه به مرکزیت روستای حکمی و دارای حدود 29 هزار و 400 نفر جمعیت.
   • دهستان تیاب به مرکزیت روستای تیاب و دارای حدود 20300 نفر جمعیت.
   • دهستان کریان به مرکزیت روستای کریان و دارای حدود 15900 نفر جمعیت
   • دهستان گوربند به مرکزیت روستای گوربند و دارای  حدود 14100 نفر جمعیت
   • شهر میناب با حدود 73200 نفر جمعیت
   • شهر تیرور با حدود 4900 نفر جمعیت
  • بخش بندزرک به مرکزیت شهر بندزرک و دارای دو دهستان:
   • دهستان بندزرک به مرکزیت شهر بندزرک و دارای حدود 24900 نفر جمعیت.
   • دهستان  کرگان به مرکزیت روستای سرمست و دارای حدود 8400 نفر جمعیت
  • بخش توکهور و هشت بندی به مرکزیت شهر هشت‎بندی و دارای دو دهستان:
   • دهستان چراغ آباد به مرکزیت شهر هشت‎بندی و دارای حدود 15 هزار و 200 نفر جمعیت.
   • دهستان توکهور به مرکزیت روستای توکهور و دارای حدود 9500 نفر جمعیت.
   • شهر هشت بندی با حدود 6700 نفر جمعیت
  • بخش سندرک به مرکزیت شهر سندرک و دارای سه دهستان:
   • دهستان سندرک به مرکزیت شهر سندرک و دارای حدود 8900 نفر جمعیت.
   • دهستان درپهن به مرکزیت روستای درپهن و دارای حدود 7500 نفر جمعیت.
   • دهستان بندر به مرکزیت روستای بندر و دارای حدود 3700 نفر جمعیت
   • شهر سندرک با حدود 1900 نفر جمعیت

 

آشنایی با استان هرمزگان

 

این مطلب به مرور کامل تر می شود و موارد زیر اضافه خواهد شد:

آشنایی با استان هرمزگان و صنایع دستی مردم هرمزگان

آشنایی با استان هرمزگان و محصولات زراعی این استان

آشنایی با استان هرمزگان و آداب و رسوم مردم استان

آشنایی با استان هرمزگان و جاذبه های گردشگری این استان

 

لینک کوتاه این صفحه : bluemag.ir/111

4 نظر

 1. استان هرمزگان ظرفیت های زیادی داره، دسترسی به دریا، صنایع متعدد و کشاورزی خارج فصل ، جزایر و مکان های بکر و دیدنی و… یه خورده همت اگه باشه میشه استان رو آباد کرد و جاده های فرسوده که بعضاً به جاده مرگ معروف شدن رو بازسازی و بهسازی کرد.

 2. غالب مردم استان هرمزگان رو میشه توی یه جمله تعریف کرد: ثروتمندان فقیر
  یعنی این همه ثروت و منابع غنی و دروازه واردات و صادرات کشور توی استانشون هست ولی بهره چندانی نصیب خودشون نمیشه متأسفانه
  درسته همه ایرانی هستیم ولی هیچ استان دیگه ای این همه نیروی غیربومی توش مشغول نیستند در حالی که کلی نیروی بومی بیکار داره…

 3. براساس چیزی که اکو ایران گفته، هرمزگان رتبه اول بیکاری توی کشور رو به خودش اختصاص داده…

  مسئولی که برای خدمت به مردم مسئولیت گرفتی و از حقوق و مزایای مسئولیتت بهره مند میشی، میدونی بیکاری یعنی چه؟ میدونی نداشتن درآمد یعنی چه؟ تا حالا شده مدت طولانی هیچ درآمد و پولی نداشته باشی؟ درک می کنی بیکاری میتونه چه عواقب بدی داشته باشه؟

 4. استان هرمزگان استعداد های فوق العاده ای در زمینه گردشگری و اقتصاد دریا محور و کشاورزی داره، فقط یکم همت و یه جو غیرت لازمه تا این استعدادها شکوفا بشن. با روزمرگی کار درست نمیشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *